T3-monoterapia on paikallaan varovaisesti annosteltuna silloin, jos potilaalla on kilpirauhasen vajaatoiminta mutta T4/T3-yhdistelmähoidosta eikä eläinperäisistä kilpirauhaslääkkeistäkään ole apua. Syynä tähän voivat olla ongelmat T4:n muunnossa T3:ksi tai ns. rT3-dominanssi, jota tällä sivulla selvitetään.

T3-monoterapiaa tai yhdistelmähoitoa T4-hormonin kanssa on käytetty myös lääkeresistenssin masennuksen hoidossa. (Lähde.)

 

rT3-dominanssi 

 

Mikä on rT3-dominanssi?

”Kun keholla on jossain hälytystilassa, kuten vammassa, sairaudessa, paastossa tai aliravitsemuksessa tarve vähentää aineenvaihduntaansa muodostuu enemmän epäaktiivista rT3-hormonia suhteessa aktiiviseen T3-hormoniin kuin normaalisti. Tätä tilaa kutsutaan rT3-dominanssiksi. Asiaa on tutkittu jo jonkin verran. Pubmedin tietokannasta löytyy yli 1500 linkkiä hakusanalla ”rT3-hormone”.

RT3-hormoni on molekyylikaavaltaan muutoin samankaltainen kuin T3-hormoni, mutta siitä on dejonaasientsyymin toimesta poistettu jodiatomi eri kohdasta kuin T3-hormonista.

Funktionaalisen lääketieteen parissa on kansainvälisesti huomattu, että rT3-hormonin runsas määrä suhteessa aktiiviseen T3-hormoniin lisää potilailla kilpirauhasen vajaatoimintaoireistoa ja jopa aiheuttaa sitä. Kasvanutta rT3-hormonin määrää voidaan havaita niin potilailta joilla on todettu primäärinen tai sekundäärinen kilpirauhasen vajaatoiminta kuin eutyreoottisilla potilailla eli niillä joilla kilpirauhashormonien tuotanto kilpirauhasesta on normaalia.

Kilpirauhashormonien kataboliassa eli hajoamisessa vaikuttavat tietyt entsyymit, dejodinaasientsyymit. Näitä entsyymejä on erilaisia. Yksi ottaa pois jodiatomin sellaisesta kohtaa T4-hormonia että syntyy aktiivinen T3-hormoni. Numero T-kirjaimen perässä kertoo siitä montako jodiatomia kilpirauhashormonimolekyylissä on. Toinen entsyymi ottaa pois jodiatomin eri kohdasta kilpirauhashormonimolekyyliä ja syntyy rT3-hormoni, jolla ei ole aineenvaihduntaa kiihdyttävää vaikutusta soluissa. Tämä sama entsyymi muuntaa myös T3-hormonista T2-hormonia, jolla on sitten taas ihan eri tehtävät kehossa kuin T3-hormonilla. Niinpä runsas rT3-hormonin esiintyminen on myös epäsuora merkki runsaasta sellaisen dejodinaasientsyymin toiminnasta joka sekä lisää rT3-hormonin määrä, että vähentää T3-hormonin määrää solutasolla riippumatta siitä onko sitä veressä vähän vai tarpeeksi.” (Lähde)

 

Miten rT3-dominanssi todetaan?

Jos potilaan T4-veriarvo on viiterajan yläpäässä, mutta T3-arvo on alakantissa on syytä epäillä rT3-ongelmaa. T4:n ja T3:n tasojen tulisi olla suunnilleen samassa kohdassa viiterajaansa nähden. Joskus rT3-ongelma voi tosin esiintyä vaikka T3-arvo olisi hyväkin, mutta vajaatoiminnan oireet eivät helpota. Tämän voi tosin aiheuttaa myös raudan puute tai lisämunuaisongelmat. Kun on aihetta epäillä rT3-dominanssia, kannattaa mittauttaa rT3 ja T3-V arvot. rT3-arvo ei välttämättä vielä yksin kerro, onko ongelmaa vai ei -varmin tapa poissulkea dominanssi on verrata T3-arvoa ja rT3 arvoa toisiinsa jakamalla T3-arvo rT3:n arvolla. Huom! Molempien arvojen pitää siis olla samassa mittayksikössä – jos näin ei ole, pitää ne muuntaa samaan ennen laskutoimituksen suorittamista. 

Vapaan T3:n (T3-V) ja rT3:n suhteen tulisi olla yli 20, jotta rT3-ongelma voidaan sulkea pois. (RT3-suhdeluvun laskuri: http://rt3laskuri.com/.)

rT3:n saa suomessa testattua ilman lääkärin lähetettä MDD:llä. Heillä on mahdollisuus otattaa pelkästään T3 ja rT3 erotettuna kilpirauhaspaneelista. Tutkimusta varten tarvittavan veren voi otattaa verikoetta varten missä tahansa Suomea ja lähettää sitten tutkittavaksi MDD:n kautta.

(Lisää aiheesta voi lukea: Reverse T3 and Thyroid Resistance ja Wilson’s Syndrome.)

(Lähde.)

Mistä rT3-ongelma johtuu?

1. Seuraavien aineiden puute aiheuttaa rT3-dominanssia:

– seleeni, magnesium, mangaani, kupari, boori, sinkki

– rauta

  • Raudan puute saattaa juontua joko raudan huonosta imeytymisestä tai kehon liian vähäisestä B12-vitamiinin saannista, jota tarvitaan raudan imeytymiseen. Kilpirauhasen vajaatoiminta vaikuttaa suolen toimintaan ja huonontaa ruoan imeytymistä, jolloin ongelmaa ylläpitävä kehä on valmis. Raudan puute aiheuttaa kilpirauhashormonien kasautumista verenkiertoon usealla eri tavalla. Raudan puutteesta seurautuva verisolujen vähyys huonontaa kilpirauhashormonien kulkeutumista veressä ja kun hormonit eivät päädy käytettäväksi ne kasautuvat verenkiertoon. Raudan puute vähentää myös T4:n muuntoa T3:ksi. Se vaikuttaa entyymiin nimeltä kilpirauhasen peroksidaasi (thyroid peroxidase), joka kiinnittää jodin tyrosiiniin (ei siis hormoni, vaan aminohappo), joka sitten muuttaa näin T4:hormoniin T3:seksi. Käytännössä peroksidaasi ei kykene toimimaan ilman rautaa ja kilpirauhashormonien muunto ei käynnisty. Kun T4 ei muutu T3:ksi se kasautuu verenkiertoon. Keho kompensoi veren liikaa kilpirauhashormonipitoisuutta tuottamalla rT3:sta. Koska kasautuneet hormonit eivät kuitenkaan päädy solujen käytettäväksi, on tuloksena vajaatoimintaoireisto. Rautaa tarvitaan myös lisämunuaisten toimintaan ja sen puute saattaa aiheuttaa ongelmia kortisonintuotannossa, joka vuorostaan mutkan kautta aiheuttaa rT3-ongelmaa.

– jodi

– B-vitamiini

– omega-3 -rasvahapot

2. Muita rT3-dominanssia aiheuttavia tekijöitä:

– lisämunuaisten vajaatoiminta/toiminnan häiriöt 

  • Lisämunuaisen toimintaan liittyvät kortisonin joko liika- tai vajaatuotanto. Liikatuotannossa keho tulkitsee potilaan olevat stressaavassa tilanteessa ja lisää T4:n muuntoa rT3:ksi energian säästämiseksi. Vajaatuotannossa taas T3-hormonit eivät pääse solutasolle ilman kortisonia, jolloin niitä kerääntyy vereen. Kompensoidakseen suurta veren T3-pitoisuutta alkaa keho tuottaa enemmän rT3-hormonia.

– esimerkiksi laihdutuksesta aiheutuva vajaaravitsemus

– proteiinin puute

– liika hiilihydraattien saanti (sokeri, viljat)

– suoliston bakteerikannan epätasapaino (huonontaa t4:n muuntoa t3:ksi)

– melatoniinin, kasvuhormonin ja insuliinin erityksen häiriöt (huom. hyvän unen merkitys)

– keinotekoiset hormonihoidot (esim. E-pillerit)

– ympäristömyrkyt: raskasmetallit (esimerkiksi amalgaamipaikat), kosmetiikka (esimerkiksi parabeenit ja alumiini), torjunta-aineet

-suuri vapaiden radikaalien määrä

-krooninen sairaus
 
-diabetes
 
-heikentynyt maksan toiminta

– stressi (Keho tuottaa rT3:sta ylimääräisesti aina silloin, kun on tarve säästää energiaa -siis keholle stressaavissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa emootionaalinen, fyysinen tai biologinen stressi, kuten esimerkiksi jatkuva sairastelu, liian rankka harjoittelu, leikkauksen jälkitila, joutuminen auto-onnettomuuteen tai mikä tahansa akuutti vamma, kroonisen stressin aiheuttama korkea kortisolintuotanto, altistuminen äärimmäisen kylmälle ilmastolle, diabetes, ikääntyminen tai jopa joidenkin lääkkeiden, kuten beta-salpaajat tai amiodaroni, käyttö. )

 

3. Muita kilpirauhasen toimintaa häiritseviä yhdisteitä/ruokia:

– fluori (juomavesi ja hammastahna)

– kloori

– bromi (huonekalut ja vuodevaatteet)

– elohopea (amalgaamipaikat, merenelävät, jotkut rokotteet)

– liika soija

– ns. goitrogeenisen kasvit suurina annoksina ja raakoina estävät jodin käyttöä kilpirauhashormonien tuotannossa: kaali, kukkakaali, parsakaali, brysselinkaali, maissi, porkkana, mansikka, persikka, pinaatti, vesikrassi, saksanpähkinät, maapähkinät, retiisi, nauris, hirssi.

(Lähde: Funktionaalisen lääkärin antamat tiedot ja tämä sivu.)

 

Miten rT3-ongelmaa voi hoitaa?

Potilaat ovat päässeet ongelmasta eroon pääasiassa kolmella eri tavalla:

  1. Löytämällä alkusyyt ja hoitamalla niitä. Poistamalla stressitekijöitä, kuten lopettamalla tupakointi tai liiallinen alkoholinkäyttö, korjaamalla epäterveellinen ruokavalio terveellisemmäksi, hoitamalla kilpirauhaspotilailla yleensä esiintyvät ongelmat kortisonin vajaa- tai liikatuotannossa tai saannissa (jos on kortisonilääkitys), tai hoitaa raudan puute ja sen alkusyyt (esim. ruokavalio, B12-vitamiinin puute).
  2. Käyttämällä hyviä maksan puhdistus/tukituotteita ja seleeniä. Suurin osa rT3:sta muunnetaan tai puhdistetaan pois maksassa. Osa potilaista on saanut korkean rT3-pitoisuuden hallintaansa käyttämällä maksanpuhdistustuotteita, kuten esimerkiksi maarianohdakkeesta tuotettuja valmisteita. Saattaa olla, että potilaan pitää ottaa kaksinkertainen annos suositteltuun nähden jotta rT3-pitoisuus laskee. Maarianohdakkeella on ferritiiniä alentava vaikutus, joten usein potilaat lisäävät rautalääkitystä välttääkseen ongelma. Potilaan kannattaa myös pitää huolta siitä, että valmisteet on tuotettu nimenomaan ohdakkeen siemenistä sillä muilla kasvin osilla saattaa olla estrogeenisiä vaikutuksia. On myös paljon tutkimuksia seleenin vaikutuksesta dominanssiin – alhainen seleeni lisää rT3-hormonin tuotantoa, joten seleenin saanti kannattaa turvata.
  3. Joskus rT3-dominanssi saattaa ilmaantua ilman mitään erityistä alkusyytä tai jäädä päälle, vaikka syy on poistunut. Silloin potilaan pitää ongelman poistamiseksi lopettaa T4-hormonia sisältävien valmisteiden käyttäminen ja siirtyä hormoninkorvaushoidossa pelkästään T3-pitoiseen lääkitykseen puhdistaakseen solut rT3-hormonista. Joissain tapauksissa tämä lääkitys jää loppuelämäksi; kehon taipumus tuottaa liikaa rT3-hormonia on pysyvä. (Lähde.)

 

T3-monoterapian ongelmakohtia

 

T3-monoterapiaa ei kannata aloittaa

– sydänvikaisille

 

T3-monoterapia voi onnistua kehnosti, jos potilaalla on

– krooninen infektio kuten borrelioosi

– psyyke- tai masennuslääkitys

– käytössä isoannoksinen kortison

– sukuhormonien häiriöitä

– hoitamaton verensokeriongelm

– hoitamaton lisämunuaiskuoren hormonien erittymishäiriö (hyperkortisolismia, kortisolin erittymisen vuorokausikäyrän heittelyä tai hypokortisolismia).

 

T3-monoterapian sekä T3/T4-yhdistelmähoidon onnistumiseksi

1. Lisämunuaisia tulisi tukea

– Lisämunuaiset tulisi tutkia 4 kertaa päivässä otettavalla sylkitestillä sekä aamukortisoli-verikokeella.

– Jos lisämunuaisia ie ole hoidettu (ravintolisin, yrtein tai tarvittaessa fysiologisella hydrokortison-korvaushoidolla), potilaan vointi huononee.

– Myös puuttuvaa suolahormonia saattaa joutua korvaamaan fludrokortisonilla, kauppanimeltään Florinef.

– Usein kilpirauhaslääkitys alkaa toimia välittömästi kun kortison-hoito aloitetaan jos potilaalla on ollut puutetta kortisolista.

– Lisämunuaisia voidaan usein tukea hydrokortison-hoidon sijasta ottamalla T3:a lisämunuaisten vuorokausirytmin mukaisesti eli ottamalla ensimmäinen T3-annos jo klo 6 tai jopa klo 4.

2. B12-vitamiinin puute pitää hoitaa

3. Rautataso pitää tutkia mieluummin TrFeSat-tutkimuksella ja hoitaa, jos se on puutteellinen. Pelkkä hemoglobiini ei kerro koko totuutta. Jos rautataso on alhaalla, T3-hoito voi kohottaa sykkeitä. (T3-hormoni lisää kudoksissa hapenkulutusta ja rautaa tarvitaan monen entsyymin toimintaan ja sen lisäksi punasolujen hemoglobiiniproteiiniin, jossa happi elimistöön kulkee.)

 

 Lopuksi

”T3-monoterapia ei ole välttämättä mikään oikotie onneen, mutta oikein toteutettuna saattaa vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun merkittävästi ja nopeuttaa tervehtymistä, mahdollistaa ns. normaalin elämän. Se tulee kuitenkin valita ja ajoittaa huolellisesti. Hyvin usein hoidossa syntyy ongelmia, jos potilasta ei ole tutkittu tarpeeksi ennen hoidon aloittamista ja jos erinäisiä epätasapainotiloja ei korjata ennakkoon tai jos niiden hoitoa ei aloiteta yhtäaikaisesti T3-hormonihoidon kanssa, on sitten kyse T3-monoterapiasta tai yhdistelmähoidosta.”

 

(Lähde.) 

Lisätietoa

http://recoveringwitht3.com/

http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=201963

http://jalkeilla.blogspot.fi/2014/08/mika-on-rt3-dominanssi.html?m=1

http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/PDF/Tutkimus_potilaiden_kokemuksista.pdf

http://fms.fi/kilpirauhasenvajaatoiminnasta/

http://thyroid.about.com/od/t3treatment/a/Reverse-T3-triiodothyronine-RT3-Thyroid.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons

https://hypotyreoosi.wordpress.com/

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s