1.4.2016 Yhteenveto tähänastisesta

Kilpirauhasen hoidosta on Suomessa kaksi oppisuuntaa. Virallisen suunnan kannattajat ovat ilmiantaneet kollegoita, jotka ovat hoitaneet potilaita pääosin menestyksekkäästi epätyypillisemmillä kilpirauhaslääkkeillä.

Jos epätyypillisiä hoitoja harrastaneilla lääkäreillä on hoidoissa petrattavaa, kuten potilaiden voinnin tiiviimpää seuraamista, niin tehkööt he niin.

Paitsi, että harva tk-lääkärikään soittelee potilaansa perään ja määrää hänelle säännöllisesti kilpirauhaskokeita.

Ja paitsi että lapsi on heitetty pesuveden mukana viemäriin, kun epätyypillisesti potilaidensa kilpirauhasia hoitaneilta on Valvira kollegoiden valitusten ja apteekkireseptien tutkimisen takia vienyt väliaikaiseti luvat hoitaa kilpirauhaspotilaita.

Kyllä varoitukset ja ohjeistukset olisivat riittäneet, niissä tapauksissa, joissa lääkäri on potilaan mielestä aiheuttanut potilaalleen haittaa. Potilaathan eivät itse ole lääkäreistään valittaneet. Ja jotkut potilaat ovat saattaneet jättää lääkärin annostuksen huomiotta ja vedelleet T3:a liikaa.

Mietin edelleen, mikä on kiistan todellinen syy. 

Mietin myös sitä, miten instanssi, jonka tehtävänä on valvoa potilasturvallisuutta, valvoo nyt niiden kilpirauhaspotilaiden turvallisuutta, joille Thyroxin-hoito ei käy.

Mietin, miten Valvira kehtaa lähettää kärsiville potilaille ympäripyöreitä vastauksia, joissa ei vastata heidän kysymyksiinsä lainkaan.

Yksi syy ongelmiin on siinä, etteivät tk-lääkäreiden endokrinologian opinnot ole kovin pitkät. Ja niistäkin vain osa käsittelee kilpirauhasta. Mikä kummallisinta, vaikka lääkärin opinnot endokrinologiksi kestävät kuusi vuotta, koulutukseen kuuluu vain yksi ainut tentti, jossa tentitään kaksi kirjaa: Välimäki M (toim): Endokrinologia. Duodecim 2010 sekä Williams: Textbook of Endocrinolgy. Saunders. Niistä Välimäen kirja on sama kirja, joka on kandeillakin. Näiden lisäksi endokrinologien pitää lukea kolme vuosikertaa jotakin lehtiä, mutta niistä ei tule lopputenttikysymyksiä. Williamsin kirjassa ei ole yhtikäs mitään T3-hormonista, T3-hormonihoidosta tai T3V-mittauksesta. Ei senkään vertaa kuin Välimäen kandikirjassa. Muuta endokrinologeille ei opeteta!

Toinen syy on järjestelmässä, jossa päättäjät kuuntelevat ”asiantuntijoita” (endokrinologeja), jotka ovat em. syistä jämähtäneet uomiinsa. Järjestelmän mukaisesti terveyskeskusten ylilääkärit toimivat alueensa endokrinologin suositusten mukaan ja tk-lääkärit ylilääkärinsä mukaan.

Ongelma on myös se, että Valvira on käyttänyt asiantuntijalääkärinä kollegasta valituksen tehnyttä endokrinologia. Mitähän oikeus tulee sanomaan tästä kohdasta?

Monet lääkäreistä, joilta on viety väliaikaisesti oikeus hoitaa kilpirauhassairauksia, ovat vieneet asiansa oikeuteen. Oikeus tutkii ja päättää ajallaan.

Mitään uutta ei synny ilman tuskaa. Oma toiveeni on, että totuus tieteellisistä tutkimuksista tulee julki ja että oikeus tapahtuu syyttömästi kärsimään joutuneiden lääkäreiden kohdalla.

Peräänkuulutan myös lahjomattomia lääkäreitä, joille tieteellisen totuuden löytäminen merkitsee enemmän kuin asema, suosio tai palkka. Jos on puolensa jo valinnut, sitä voi olla vaikea vaihtaa kasvojaan menettämättä. Täytyykö siis odottaa, kunnes nykyinen lääkärisukupolvi kuolee, että asiat muuttuvat?

1.4.2016

Fimea sanoo Thyroxinin valmisteyhteenvedossa mm. näin: ”Oikean ylläpitoannoksen saavuttamista arvioidaan kliinistä statusta sekä kilpirauhashormoni- ja TSH-pitoisuuksia seuraamalla. Mikään yksittäinen laboratoriokoe ei ole riittävä hoidon onnistumisen mittari.” Tätä vasten on vaikea ymmärtää, miksi esim. Porin terveyskeskuksessa mitataan  kuulemani mukaan vain TSH. T4V mitataan vain, jos TSH on viitteitten ulkopuolella. Huslabissakaan ei kai saa terveyskeskuksista normaalisti muuta kuin TSH:n ja T4V:n, vaikka eräs hyvä lääkäri sanoi, että T3V on tärkein.

19.4.2016

Työterveys kieltäytyy hoitamasta

19.4.2016

Suomen Kilpirauhaspotilaat ry. kirjoittaa avoimen kirjeen nettisivullaan Porin terveyskeskukselle, jossa ei saa ottaa muita kilpirauhaskokeita kuin TSH.

19.4.2016

Suomen Kilpirauhaspotilaat ry:n ryhmä kävi Valvirassa hakemassa keskusteluyhteyttä ongelmien johdosta. Valviran edustajina olivat Henriksson sekä kaksi lakimiestä. Tulevaisuus näyttää, oliko käynnistä mitään hyötyä.

20.4.2016

Porin johtava lääkäri vastaa Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n syytöksiin. ”Johtavan lääkärin Esko Karran mukaan Porissa noudatetaan samoja käytäntöjä sairauden toteamiseen kuin koko maassa.”

23.8.2016

Tässä kirjoittaa huippulääkäri, joka on ilmeisesti Valviran ja endojen vainon seuraava kohde. 

2.10.2016 Endokrinologi antaa väärää tietoa

kuva-2

kuva-3

kuva-4

TAYS:in osastonylilääkäri varoittaa yllä näkyvässä sairaanhoitopiirin lehdessä pirkanmaalaisille sian kilpirauhasesta tehdystä kilpirauhaslääkkeestä. TAYS on myös lähettänyt alueensa lääkäreille paimenkirjeitä, joissa on samansuuntainen sisältö.

TAMROlla, eläinperäisen kilpirauhaslääkkeen maahantuojalla, on kuitenkin ihan erilainen näkemys asiasta kuin endokrinologi Saara Metsolla.

TAMROsta vastattiin asiaa koskevaan tiedusteluun näin:

”Ikävä kuulla, että tällaista virheellistä tietoa annetaan potilaille. Mielestäni Thyroidia on siis aivan turvallista käyttää, kunhan annostus ja käyttötarkoitus ovat oikeita.
Mukava kuulla, että olet saanut apua sairautesi hoitoon Thyroidista. En ole aikaisemmin kuullut tällaisesta paimenkirjeestä lääkäreille, jossa annettaisiin ymmärtää, että valmisteessa olevat lääkeainepitoisuudet vaihtelevat sattumanvaraisesti.”

”Thyroid on Suomessa erityisluvallinen lääke, koska tietääkseni kukaan ei koskaan ole hakenut valmisteelle myyntilupaa täällä. Thyroidilla on kuitenkin myyntilupa Kanadassa, mistä Tamro tuo valmistetta Suomeen. Kanadan lääkeviranomainen on siis hyväksynyt Thyroidin normaaliksi reseptilääkkeeksi. Laatuvaatimukset lääkkeille Kanadassa ovat käytännössä samat kuin Euroopassa. Lääkevalmisteissa olevat lääkeainemäärät eivät vaihtele satunnaisesti, vaan valmistus on hyvin tarkkaa kuten myös valmiiden lääkevalmisteiden analysointi. Lääkevalmiste-eriä ei koskaan päästetä myyntiin ennen kuin on analysoitu, että valmiste sisältää oikeat määrät lääkeaineita.”

Ylilääkäri Metso antaa siis väärää tietoa Thyroid-nimisen eläinperäisen kilpirauhaslääkkeen turvallisuudesta ja koostumuksesta, ja on aktiivisesti levittänyt tätä tietoa alueensa lääkäreille ja asukkaille.

Jos Metson tietämys on tällä kohtaa väärä, miten lie hänen muu tietämyksensä kilpirauhasta koskevasta hoidosta?

15.10. 2016

Lääkäri Ville Pöntynen puhuu suunsa puhtaaksi kilpirauhaskiistasta lupien menettämisen uhallakin.

 

1.5.2017

http://turpaduunari.fi/missa-mennaan-kilpirauhaskiistassa/

Mainokset